Jag heter Petter Magnusson och har kört tungt fordon ( Lastbil och Buss ) i sexton år, hel och deltid. Sedan 2008 har jag kört lastbil fjärrtrafik under sommarsäsongerna. Sedan 2017 kör jag tankbil under sommarsäsong. Jag kör också taxi & färdtjänst.

Sedan 2016 arbetar jag som YKB konsult. Jag arbetar främst åt Yrkesakademin AB. Jag arbetar också med e learning som Content Editor.

Under slutet av 1980 talet arbetade jag med beredskapsplanläggning på Länsstyrelsen i Kalmar och var ansvarig för totalförsvarets transportplanering - Sektion E . Nu skall totalförsvaret byggas upp på nytt och jag arbetar fortfarande i FM som samverkansbefäl.

Jag har arbetat som Folkhögskolelärare inom vuxenutbildningen sedan 1993. Jag lärare i Samhällskunskap, hållbart samhälle och e handel. Sparsam körning är ett intressant område att arbeta med. Tekniken för framtiden är redan här.

Jag har en Fil Kand som IT pedagog. Jag blev tidigt intresserad av datorn som hjälpmedel i skolan och fick bl.a. handledning från dåvarande teleskolan i Kalmar i början av 1980 talet. Så småningom började jag att i liten skala utveckla läromedel som egen företagare främst åt folkbildningen och olika förlag.

Jag är intresserad av att utveckla datoriserade test för olika områden. Jag är auktoriserad PEXO vakt åt transportstyrelsen. Jag är också auktoriserad förhörsförättare åt nämnden för båtlivsutbildning.  Det sista stora projektet som jag varit inblandad i är att tillsammans med TYA utveckla test för inlärning av Yrkeskompetens ( TYA = branschorganisationen för Tung trafik ).

Jag arbetar också med datoriserade test för SIK ( Strukturinfrakompetens ) snöröjningen åt MOTIVERA utbildning. Jag har gjort e larning för SCANIA i Oskarshamn - AIRBAG säkerhet SRS.

Jag arbetar med kursutveckling för SENSUS. Nu 2020 arbetar jag också med kursutveckling i yrkesämnen år Academyonline.se

Ekonomisk tillväxt med ökade transportbehov som följd går att lösa med nya bränslen, teknikutveckling och sparsam körning för ett hållbart samhälle. Den tunga trafiken har redan uppnått en besparing på 35 % - halva målet till 2030.

I Januari 2020 deltog jag i Transportforum 2020 i Linköping.

 

 

 

hartman352@hotmail.se